Bạn có thể mua gì bằng Bitcoin tại Việt Nam? Cập nhật năm 2021

FEATURED PRODUCTS WHAT YOU CAN BUY WITH BITCOIN

Fonazon- Discount Electronics Store, Bitcoin Accepted Here
Buy a phone with bitcoins
Buy a camera with bitcoins
Buy Tablet PC with btcioins
Buy Notebooks with bitcoins
Buy Playstation with bitcoins
Buy Smartwatch with bitcoins
Buy Iphone with bitcoins
 
Bạn có thể mua rất nhiều sản phẩm bằng bitcoin (BTC). Trong số các sản phẩm phổ biến bạn có thể mua bằng bitcoin là Iphone
và các sản phẩm khác của Apple. Khám phá những thứ bên dưới bạn có thể mua bằng bitcoin từ các nhà cung cấp đã được xác minh.

Điện tử: Apple iPhone, Macbook, máy ảnh Nikon, Máy tính xách tay
Quần áo hàng hiệu: Gucci, LV, Dior và v.v.
Kim loại quý: Vàng, Siver, Platinium